Angående lättnader i restriktioner

Vi har tidigare vidtagit de åtgärdar som krävs och nu ber vi dig beakta och följa lättnader med respekt och fortsätta att värna om varandra och hålla avstånd.

Enligt tidigare beslut:

  • har vi fortsatt lägre maxantal deltagare på gruppträningspass.
  • vädjar vi till att dusch och ombyte sker hemma.
  • tar du med egen matta/underlag.
  • vädjar vi till att du stannar hemma vid minsta symptom eller sjukdomskänning.
  • tvättar och spritar du händerna gärna och ofta.
  • torkar rent före men framförallt efter dig vid användning av redskap och maskiner.

Tack för att ni efterföljer ovan givna rekommendationer.