ANGÅENDE LÄTTNADER I RESTRIKTIONER. VI HAR TIDIGARE VIDTAGIT DE ÅTGÄRDER SOM KRÄVS OCH NU BER VI DIG BEAKTA OCH FÖLJA LÄTTNADER MED RESPEKT OCH FORTSÄTTA ATT VÄRNA OM VARANDRA OCH HÅLLA AVSTÅND.

Enligt tidigare beslut:

  • har vi fortsatt lägre maxantal deltagare på gruppträningspass.
  • vädjar vi till att dusch och ombyte sker hemma.
  • tar du med egen matta/underlag.
  • vädjar vi till att du stannar hemma vid minsta symptom eller sjukdomskänning.
  • tvättar och spritar du händerna gärna och ofta.
  • torkar rent före men framförallt efter dig vid användning av redskap och maskiner.

Tack för att ni efterföljer ovan givna rekommendationer.