Antidopnings­policy och handlingsplan

Vi strävar efter nolltolerans och arbetar ständigt förebyggande mot dopning och för en dopningsfri träningsmiljö. Allt i enlighet med Sveriges rikes lag, lag (SFS 1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, omfattar all otillåten hantering av dopningsmedel i samhället. Den svenska dopningslagen omfattar bland annat syntetiska anabola steroider, testosteron och tillväxthormon.

Antidopningansvarig driver det förebyggande arbetet på träningscentret. Detta sker främst genom att deltaga på samverkansmöten, utbildningar och föreläsningar. Ansvarig ser till att informera och bjuda in via olika kanaler inom verksamheten för att nå ut till behöriga.

Vi tillämpar arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Detta sker genom att träningsanläggningar utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i samverkan med berörda aktörer på området, framförallt mellan träningsbranschen, polisen, Riksidrottsförbundet distriktsidrottsförbund (DF), Länsstyrelsen, kommunen och landstinget.

100% ren hårdträning

Avtal och handlingsplan

Vi upprättar avtal enligt samverkansavtalet, med alla som är verksamma och medlemmar hos oss. I detta avtal förbinder man sig att inte använda, sälja eller hantera dopning eller liknande preparat. Genom informationsmaterial och på annat sätt informerar vi medlemmar och verksamma om riskerna.

Vid misstanke om användning av dopningspreparat ska vi anmoda personen till provtagning på Cedern. Vid uteblivet besök eller positivt test stängs personen av samt från resterande gym i nätverket enligt det avtal som upprättas mellan anläggning och personen i fråga, högst 24 månader.

Utbildning

Utbildning av personal och instruktörer sker kontinuerligt i enlighet med gällande reglemente.

Samarbete

Vi samarbetar och samverkar med polisen, Borås Stad och andra gym ”Dopningsamverkan – Borås Gym i samverkan”. Vi deltar i möten, utbildningar och i de nätverk som jobbar dopningförebyggande. Genom Borås Gymnastiksällskap har vi delaktighet i det arbete som Riksidrottsförbundet har på sin agenda angående drogförebyggande arbete.