Angående nya pandemilagen. Vi har tidigare vidtagit de åtgärder som krävs och ber dig, att följa och respektera dessa.

Vi har nu också tydliggjort med att skylta med maxantal i de lokaler och ytor som är populära. Det är 10 m2/medlem som gäller och ser att du respekterar detta.

Enligt tidigare beslut:

  • har vi minskat maxantalet deltagare på gruppträningspass till 7 personer. Vi håller måttet 10 m2/person.
  • vädjar vi till att dusch och ombyte sker hemma.
  • tar med egen matta/underlag.
  • vädjar till att du stannar hemma vid minsta symptom eller sjukdomskänning.
  • tvättar och spritar händerna.
  • torkar rent före men framförallt efter dig vid användning av redskap och maskiner.

Tack för att ni efterföljer dessa ovan givna och förstärkta rekommendationer.