Medlemskap

Här kan du köpa ditt träningskort, en exklusiv kurs,  presentkort m.m! Klicka dig vidare för att komma till webbshopen för att se vårt utbud. Den är under uppbyggnad och fler produkter är på gång. Välkommen!

När du köpt ditt träningskort som även innefattar gruppträning, rekommenderar vi dig att ladda ner appen ”Go active”. Engångskod/leverantörs kod 122200 därefter är det din mailadress och 6 första siffrorna i ditt personnr, (t ex 780331).

Kontakta oss - Gym i Borås
Personlig träning i Borås

Träning när den är som bäst!

Vår vision är att vara Borås främsta aktivitetscenter där vi kan erbjuda träning för alla oavsett ålder. Vi vill bidra till en aktiv vardag som tillför hälsa, glädje, gemenskap och inspiration.

Vi har öppet året runt och erbjuder 1100 kvm träning. Hos oss hittar du välutbildad och engagerad personal. Gratis parkering finns till dig som är bilburen. Under högsäsong har du som har aktivt barn i  Borås Gymnastiksällskap bra förmåner på träningskort.

Medlemsavtal och allmänna villkor

Allmänna villkor gäller mellan den person (medlem) som är namngiven i avtalet (Medlemsavtalet) och Gymmix Träningscenter AB.
Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla för vissa erbjudanden eller tjänster.

Bokningsregler

Passbokningar kan göras 7 dagar i förväg. Avbokning ska ske 2-4 timmar (beroende på säsong) före det bokade passet börjar, i bokningssystemet. Vid senare avbokning måste du ringa. Missade avbokningar bokförs och vid 3 st blir du blockad och kan köpa dig fri för 150 kr. Du måste checka in dig 10 minuter innan passet börjar. Om du missar eller kommer för sent kan du förlora din plats till reserv.

Allmänt om autogiro

Ditt träningskort delbetalas månadsvis via autogiro. Vid bundet träningskort förbinder du dig att betala minst 12 löpande kalendermånader, därefter sker dragningarna via autogiro till dess att avtalet sägs upp av endera parter*. Under de 12 första månaderna är avtalet skyddat mot eventuella prishöjningar. Efter de 12 första månaderna sker eventuella prisändringar automatiskt enligt gällande prislista. Obundet kort löper på tills uppsägning sker. Obundet kort är ej skyddat från eventuella prishöjningar.
Du kan upp- och nedgradera ditt träningskort när som helst i månaden. Observera att nedgradering ej kan göras förrän avtalstiden löpt ut (gäller för bundet träningskort). Nedgradering av obundet kort har två månaders övergångstid på aktuellt avtal.

*Du är skyldig att meddela Gymmix Träningscenter om dina studier avslutats/ändrats efter att din bindningstid löpt ut.

Betalning

Vid uppstart av nytt avtal betalar du medlemsavgift och kvarvarande dagar i månaden. Därefter sker betalningen månadsvis via autogiro den 28:e varje månad tills avtalet sägs upp, enligt ovan. Om täckning saknas vid dragningstillfället görs ytterligare tre försök, därefter skickas ärendet vidare till Inkassobolaget Intrum AB. Vid obetald avgift spärras kortet tills avgiften betalas.

Medgivande för autogiro

Du ansvarar för att korrekta uppgifter anges och ett godkännande av villkoren för autogiro hos Gymmix Träningscenter genomförs. Vid eventuellt byte av bankuppgifter skall de nya uppges snarast annars avslutas avtalet och resterande avgift för avtalet debiteras via kontantfaktura.

Medlemsavgift

För samtliga avtal tillkommer en medlemsavgift på 150 kr som betalas årsvis vid kontantbetalning, gäller från det datum du köper ditt årskort och 12 månader. Vid autogiro betalas avgiften månadsvis, 150 kr/12 mån.

Uppsägning av autogiro

Uppsägningstiden för samtliga avtal är två fullständiga betalningsmånader. Uppsägningen görs skriftligen, via blankett på plats eller mail (uppge namn, personnummer, medlemsnummer och orsak till uppsägning). Tagg lämnas in efter avslutat medlemskap.

Övrigt

Vi gör inga återköp av genomfört köp. Frysning av kort genomförs på förfrågan vid sjukdom eller graviditet och intyg krävs i båda fallen.