Bli medlem

Just nu implementerar vi nytt affärssystem och det går inte att köpa kort online under en period. Ring eller kom in till oss för att köpa ditt träningskort.

Köp ditt träningskort direkt genom att klicka på länken ”träningskort nu”, skriv in dig som ”Ny kund” och spara. Du kommer då vidare till ”Mina uppgifter” och klickar på Köp avtal.

Välj det avtal som passar dig och ”Startpaket” är medlemsavgiften som betalas per kalenderår.

Därefter kommer du få ett mail med vidare instruktioner. Du är också välkommen att komma in till oss och köpa träningskortet över disk!

Kontakta oss - Gym i Borås
Personlig träning i Borås

Träning när den är som bäst!

Vår vision är att vara Borås främsta aktivitetscenter där vi kan erbjuda träning för alla oavsett ålder. Vi vill bidra till en aktiv vardag som tillför hälsa, glädje, gemenskap och inspiration.

Vi har öppet året runt och erbjuder 1100 kvm träning. Hos oss hittar du välutbildad och engagerad personal. Gratis parkering finns till dig som är bilburen. Under högsäsong har du som har aktivt barn i  Borås Gymnastiksällskap bra förmåner på träningskort.

Medlemsavtal och allmänna villkor

Allmänna villkor gäller mellan den person (medlem) som är namngiven i avtalet (Medlemsavtalet) och Gymmix Träningscenter AB.
Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla för vissa erbjudanden eller tjänster.

Bokningsregler

Passbokningar kan göras 7 dagar i förväg. Avbokning ska ske 2-4 timmar (beroende på säsong) före det bokade passet börjar, i bokningssystemet. Vid senare avbokning måste du ringa. Missade avbokningar bokförs och vid 3 st blir du blockad i 2 veckor i systemet och kan endast boka dig via telefon.

Du måste checka in dig 10 minuter innan passet börjar. Om du missar eller kommer för sent kan du förlora din plats till reserv.

Allmänt om autogiro

Ditt träningskort delbetalas månadsvis via autogiro. Vid bundet träningskort förbinder du dig att betala minst 12 löpande kalendermånader, därefter sker dragningarna via autogiro till dess att avtalet sägs upp av endera parter*. Under de 12 första månaderna är avtalet skyddat mot eventuella prishöjningar. Efter de 12 första månaderna sker eventuella prisändringar automatiskt enligt gällande prislista. Obundet kort löper på tills uppsägning sker. Obundet kort är ej skyddat från eventuella prishöjningar.
Du kan upp- och nedgradera ditt träningskort när som helst i månaden. Observera att nedgradering ej kan göras förrän avtalstiden löpt ut (gäller för bundet träningskort). Nedgradering av obundet kort har två månaders övergångstid på aktuellt avtal.

*Du är skyldig att meddela Gymmix Träningscenter om dina studier avslutats/ändrats efter att din bindningstid löpt ut.

Betalning

Vid uppstart av nytt avtal betalar du medlemsavgift. Vid första betalning via autogiro sker en dragning på innevarande månad samt nästkommande månad. Därefter sker betalningen månadsvis via autogiro den 28:e varje månad tills avtalet sägs upp, enligt ovan. Om täckning saknas vid dragningstillfället görs ytterligare tre försök, därefter skickas ärendet vidare till Capitum AB. Vid obetald avgift spärras kortet tills avgiften betalas.

Medgivande för autogiro

Bifogad blankett från Autogirocentralen skall fyllas i av betalningsansvarig för avtalet där korrekta uppgifter anges och ett godkännande av villkoren för autogiro hos Gymmix Träningscenter genomförs. Vid eventuellt byte av bankuppgifter skall nytt medgivande fyllas i och lämnas in annars avslutas avtalet och resterande avgift för avtalet debiteras via kontantfaktura.

Medlemsavgift

För samtliga avtal tillkommer en medlemsavgift på 150 kr som betalas per kalenderår.

Uppsägning av autogiro

Uppsägningstiden för samtliga avtal är två fullständiga betalningsmånader. Uppsägningen görs skriftligen, via blankett på plats eller mail (uppge namn, personnummer, medlemsnummer och orsak till uppsägning). Tagg lämnas in efter avslutat medlemskap.

Övrigt

Vi gör inga återköp av genomfört köp. Frysning av kort genomförs på förfrågan vid sjukdom (intyg krävs) eller graviditet.

Avtal i PDF

Här hittar du våra medlemsavtal. Du kan förbereda ditt fysiska besök genom att fylla i dina uppgifter och/eller printa ut dessa och fylla i.

Avtal autogiro (PDF 613 kB)

Avtal kontant (PDF 475 kB)

Dopningsavtal (PDF 691 kB)