Riktlinjer kring Corona (covid-19)

Nya riktlinjer kring Corona (Covid-19)

På Gymmix Träningscenter tar vi hänsyn till varandra. Nu behöver vi vara extra försiktiga av en allvarlig anledning. Om du eller någon i din närhet är smittad ska du stanna hemma, i enlighet med amittskyddslagen.

Vi uppmanar samtliga medlemmar, medarbetare och instruktörer som befunnit sig i riskområden att stanna hemma i två veckor efter hemkomst. Samma uppmaning gäller även den som har någon i sitt hushåll som varit i riskområdena. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Stanna hemma och avstå från träning om du känner dig sjuk eller krasslig, tänk på din egen och andras hälsa.

Allmänna riktlinjer till våra medlemmar

För att hålla virussjukdomar borta generellt rekommenderas:

  1. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten och peta dig inte i ansiktet. Sprita gärna händerna.
  2. Hosta och nya i armvecket
  3. Var extra noga med att rengöra maskiner och redskap efter dig
  4. Om du känner dig krasslig, gå hem och ta hand om dig
  5. Duscha och tvätta håret efter träning. Tvätta träningskläderna efter varje träning

Vi följer utvecklingen och lyssnar på Folkhälsomyndigheten.

Om läget skulle ändras och det kommer särskilda rekommendationer så återkommer vi med information om det här på hemsidan.

Städrutiner
Vi har goda städrutiner och ser nu över hur vi kan utöka dem för att hålla bästa möjliga hygiennivå på vår anläggning.

Styrelsen
Gymmix Träningscenter