Årsmöte 19 mars

Datum: Söndagen den 19 mars
Tid: kl. 11:00
Var: Gymmix träningscenter

Alla medlemmar hälsas välkomna, både Gymmix träningscenter och Borås Gymnastiksällskap.

På mötet behandlas vanliga årsmötesärenden. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast 5 mars.

Välkommen!
Styrelsen