Senior

299 kr
per månad

Gym- och gruppträning
Utan bindningstid

Gäller från den dag du börjar ta ut din allmänna pension. Intyg krävs.