Senior

259 kr
per månad

Gym- och gruppträning
12 månader bindningstid

Gäller från den dag du börjar ta ut din allmänna pension. Intyg krävs.