Strängare rekommendationer kring Corona (Covid-19) fr o m 2020-10-29. Se vidare för info.

Tack för att du följer dessa rekommendationer så att vi fortsatt kan hålla öppet och hålla all eventuell virus borta!