Träning, träning och åter träning med varsamhet, omtänksamhet och hjälpsamhet i dessa tider! Välkommen!


Medlem,

Vi värnar om din och vår hälsa och följande rutiner har införts för att följa de riktlinjer och råd Folkhälsomyndigheten ger:

  • Vid sjukdom håller vi oss hemma.
  • Hostar och nyser i armvecket alternativt i papper som slängs direkt i en anvisad papperskorg.
  • Minskar på antalet pass för att få tid emellan till rengöring av redskap före och efter passet.
  • Minskar antalet deltagare på passen för att kunna hålla tillräckligt avstånd till varandra.
  • Ordnar med utomhuspass för att finnas tillgängliga för alla som vill ha möjlighet till gruppträning.
  • Vi ser till att duscha och byta om hemma.

I alla träningslokaler finns det tillgång till eller närhet till:

  • Tvål och vatten
  • Handdesinfektion
  • Rengöringsmedel för maskiner och redskap

Välkommen!