Skada, värk/smärta eller ohälsa? Fysioterapi, rehabilitering eller lågmotiverad? Ta kontakt med Cecilia Jerborn, Fysioterapeut.

Fysioterapi Klara Leva Fungera

Med fokus på resultat, erbjuder vi fysioterapibehandling. Efter bedömning, med mål inriktat att behandla, stödja och ge råd till förbättring av rörelse, styrka och balans.

Boka tid genom att ringa Fysioterapeut Cecilia Jertborn: 070 742 95 60