Samarbeten

 


Borås Stads Personalklubb Merkraft

Som anställd inom Borås stad har du möjlighet att delta på ett antal pass utan kort.
Ta kontakt med ditt friskvårdsombud eller ring vårt kansli för mer info .


Klara Leva Fungera AB, Cecilia Jertborn

FYSIOTERAPI Klara Leva Fungera finns i våra lokaler på Getängsvägen, som har ersättningsavtal med landstinget. Det innebär att högkostnads- och frikort gäller för sjukgymnastik.

Vi erbjuder bedömning och behandling av besvär i rörelseapparaten. Rehabilitering vid sjukdom och olyckor, smärtlindring och diagnosspecifik funktionell träning.

Vid nybesök sker undersökning som tillsammans med patientens beskrivning av besvär/problem blir grunden i bedömningen. Därefter sker ändamålsenlig behandling för att uppnå det mål som patienten och vi tillsammans upprättat. Vi arbetar SMART och resultatfokuserat.

Boka tid genom att ringa Fysioterapeut Cecilia Jertborn: 070 742 95 60